پیشکش برای مردم افغانستان

پیشکش خاص برای تریدر های افغانستان

به تریدر های بازار فارکس در افغانستان که نیاز به حمایت مالی برای معاملات در بازار فارکس را دارند یک پیشکش ویژه برای افغانستان از طرف ویب سایت https://nightfxtrading.com

هر تریدر که بتواند در طول یک ماه حساب 10$ را حفظ کند و حساب اش را صفر نسازد با حداقل 20 معامله 50$ در اخیر ماه در حساب شان اضافه میشود توسط ویب سایت نایت افکس

هر تریدر که بتواند در طول یک ماه حساب 10$ را به بالاتر از 19$ برساند با حداقل 20 معامله 100$ در اخیر ماه بطور جایزه در حساب شان پرداخت میشود توسط ویب سایت نایت افکس

هر تریدر که بتواند در طول یک ماه حساب 10$ را به بالاتر از 99$ برساند با حداقل 20 معامله 200$ در اخیر ماه بطور جایزه در حساب شان پرداخت میشود توسط ویب سایت نایت افکس

نکات برای استفاده از این پیشکش:1_ تریدر از لینک داده شده در بروکر فارکس تایم حساب باز کند.2_ در حساب شان 10$ اضافه کند و با 10$ معاملات خود را اغاز کند
با این لینک داده شده حساب تان را در فارکس تایم باز کنید


پول داده شده توسط ویب سایت نایت افکس به طور جایزه برای تریدر میباشد که تریدر میتواند پول داده شده را از حساب اش برداشت کندبرای دیدن این مطلب در ویب سایت نایت فکس